უბრალოდ მარტივი

მინიმალური
ზომა

ფრანგული
არომატი

მარტივად
მოსახმარი

ელექტრონული

პრემიუმ
ხარისხი

უბრალოდ მარტივი

მინიმალური
ზომა

ფრანგული
არომატი

მარტივად
მოსახმარი

ელექტრონული

პრემიუმ
ხარისხი